Bài tập chuyên đề halogen, oxi lưu huỳnh, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tài liệu gồm 52 trang, tuyển chọn các bài tập chuyên đề halogen, oxi lưu huỳnh, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học trong chương trình Hóa học lớp 10, có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.

Chương 2. Halogen, Oxi lưu huỳnh,Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.
A. Những kiến thức quan trọng về “Halogen” rất thường xuất hiện trong đề thi.
B. Những kiến thức quan trọng về “Oxi – Lưu huỳnh” rất thường xuất hiện trong đề thi.
C. Những kiến thức quan trọng về “TĐPƯ – CBHH” rất thường xuất hiện trong đề thi.
ĐỀ TỔNG HỢP CHƯƠNG 2.

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập Hóa học 10 HK2 năm 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội