[PDF] Tải Sách Mega 39 đề chinh phục kỳ thi thpt quốc gia môn sinh học

[PDF] Tải Sách Mega 39 đề chinh phục kỳ thi thpt quốc gia môn sinh học

tai lieu monster Mega 39 de chinh phuc ky thi thpt quoc gia sinh hoc ebook 500x554 1

Cuốn sách Mega 39 đề chinh phục kỳ thi thpt quốc gia môn sinh học tích Hợp Video bài giảng 8+ nằm trong bộ sách “Mega Luyện đề THPT Quốc Gia 2022”, được biên soạn từ những giáo viên có uy tín và kinh nghiệm nhiều năm biên soạn ra các bộ luyện đề sát với đề thi thật, lời giải chi tiết – đi từ công thức đến cách làm siêu dễ hiểu.
Câu 1. Vật chất di truyền chủ yếu ở vùng nhân của tế bào vi khuẩn là gì?
A. mARN B. ADN C. tARN D. rARN
Câu 2. Từ một phôi cừu có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu non có
kiểu gen
A. aabb. B. aaBB. C. AAbb. D. AaBb.
Câu 3. Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3. Theo lí thuyết,
tần số kiểu gen AA của quần thể này là
A. 0,42. B. 0,09. C. 0,30. D. 0,60.
Câu 4. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đởi con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?
A. aa x aa. B. Aa x Aa. C. Aa x aa. D. AA x AA.
Câu 5. Tại vùng chín của gà, người ta quan sát được các NST của một tế bào đang sắp xếp thành một
hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc. Hãy cho biết số lượng và trạng thái NST của tế bào nói
trên.
A. 39 NST ở trạng thái kép B. 78 NST ở trạng thái kép
C. 78 NST ở trạng thái đơn D. 39 NST ở trạng thái đơn
Câu 6. Có 4 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen DdEe giảm phân hình thành giao tử, không xảy AB

Đọc tiếp  [PDF] Tải Sách Sổ tay chiến thuật Toán Lí Hóa Sinh Anh