[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 4 Khối tròn xoay – Ngọc Huyền LB

[PDF] Tải sách Phác Đồ Toán 12 Tập 4 Khối tròn xoay – Ngọc Huyền LB

BÀI 1: KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY

684aa6b93cac8b8147d5b67e1315d0d4

BÀI 2: MẶT NÓN, KHỐI NÓN

Dạng 1: Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao, góc ở đỉnh

Dạng 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần

Dạng 3: Tính thể tích khối nón, khối liên quan nón

Dạng 4: Bài toán liên quan thiết diện với khối nón

Dạng 5: Hình nón nội tiếp – ngoại tiếp khối chóp

Dạng 6: Các bài toán thực tế liên quan đến khối nón

BÀI 3: MẶT TRỤ, KHỐI TRỤ

Dạng 1: Tính độ dài đường sinh, bán kính đáy, đường cao, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần

Dạng 2: Tính thể tích khối trụ, khối liên quan trụ

Dạng 3: Bài toán liên quan thiết diện

Dạng 4: Hình trụ nội tiếp – ngoại tiếp khối lăng trụ, khối đa diện

Dạng 5: Toán thực tế liên quan mặt trụ và khối trụ

BÀI 4: MẶT CẦU, KHỐI CẦU

Dạng 1: Bài toán liên quan đến tính diện tích xung quanh, bán kính của khối cầu

Dạng 2: Dạng toán sử dụng tính chất, vị trí tương đối với mặt cầu

Dạng 3: Mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện

Dạng 4: Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp hình lăng trụ, khối đa diện khác

Dạng 5: Bài toán thực tế liên quan đến khối cầu, kết hợp các khối tròn xoay

Đọc tiếp  [PDF] Tổng hợp công thức toán 12 giải nhanh - Ngọc Huyền LB

BÀI 5: DẠNG TOÁN LIÊN QUAN KHỐI TRÒN XOAY – TỔNG HỢP NÓN TRỤ CẦU

BÀI 6: BÀI TOÁN CỰC TRỊ LIÊN QUAN ĐẾN KHỐI NÓN – TRỤ – CẦUTẢI SÁCH TẠI ĐÂY