69 ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN ĐỊA LÍ CỦA CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2021

69 ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN ĐỊA LÍ CỦA CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRÊN CẢ NƯỚC NĂM 2021

Đề môn Địa lý trong tổ hợp bài thi Khoa học Xã hội hoàn toàn nằm trong chương trình lớp 12. Đề thi được nhận định khó hơn đề thi tham khảo do Bộ GD-ĐT công bố.

Theo các giáo viên, đề thi không có câu hỏi lí thuyết thuộc nội dung kiến thức 11 nhưng có 2 câu thực hành kĩ năng bảng số liệu và biểu đồ lấy số liệu từ lớp 11. Tỉ lệ câu hỏi lí thuyết /thực hành là 62,5%/37,5%.

Nhìn chung, mức độ câu hỏi khó hơn hơn đề thi tham khảo. Đề thi không xuất hiện dạng câu hỏi so sánh, không có câu hỏi mang tính thời sự.

0

Tải PDF

Đọc tiếp  [PDF] Sách Sổ Tay Kiến Thức Sử Địa GDCD Thi THPT Quốc Gia