[2024] TỔNG HỢP KHÓA HỌC THẦY CHU VĂN BIÊN THPTQG 2024

TỔNG HỢP KHÓA HỌC THẦY CHU VĂN BIÊN THPTQG 2024

Chương Tiêu đề Nội dung
1 DAO ĐỘNG CƠ HỌC – Bài giảng về dao động cơ học . Bài tập về dao động cơ học . Đề thi về dao động cơ học
2 SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM – Bài giảng về sóng cơ và sóng âm . Bài tập về sóng cơ và sóng âm . Đề thi về sóng cơ và sóng âm
3 ĐIỆN XOAY CHIỀU – Bài giảng về điện xoay chiều . Bài tập về điện xoay chiều . Đề thi về điện xoay chiều
4 DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ – Bài giảng về dao động và sóng điện từ . Bài tập về dao động và sóng điện từ . Đề thi về dao động và sóng điện từ
5 SÓNG ÁNH SÁNG – Bài giảng về sóng ánh sáng . Bài tập về sóng ánh sáng . Đề thi về sóng ánh sáng
6 LƯỢNG TỬ – Bài giảng về lượng tử . Bài tập về lượng tử . Đề thi về lượng tử
7 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ – Bài giảng về hạt nhân nguyên tử . Bài tập về hạt nhân nguyên tử . Đề thi về hạt nhân nguyên tử
CÁC DẠNG BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ THỊ – Bài giảng về các dạng bài tập liên quan đến đồ thị . Bài tập về các dạng bài tập liên quan đến đồ thị . Đề thi về các dạng bài tập liên quan đến đồ thị
XỬ LÝ SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM – Bài giảng về xử lý số liệu thí nghiệm . Bài tập về xử lý số liệu thí nghiệm
Đọc tiếp  [2024] SHARE KHÓA HỌC THẦY VẬT LÝ HÀ ĐÔNG THPTQG 2024

CÁCH THAM GIA FULL KHÓA LÝ LIVE C THẦY VŨ TUẤN ANH ( THẦY VTA )

Lưu ý trước khi học:

Muốn vào lớp học miễn phí các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 2 phút, các bạn vui lòng làm theo các bước bên dưới, coi như giúp lại mình chút công sức tạo tổng hợp khoá học miễn phí. Quá trình lấy mã hoàn toàn an toàn và không ảnh hưởng gì tới bảo mật nên các bạn hoàn toàn yên tâm, nếu khoá học có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ với mình.

Cách nhận mã khoá học Online miễn phí: NHẤP VÀO TẠI ĐÂY

Sau khi nhận được mã khoá học miễn phí các bạn nhập vào dưới đây để vào khoá học 

mui-ten-dong-xanh

datpass
Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

VIDEO HƯỚNG DẪN LẤY MÃ TỔNG HỢP KHÓA HỌC THẦY CHU VĂN BIÊN THPTQG 2023

NỘI DUNG FULL TỔNG HỢP KHÓA HỌC THẦY CHU VĂN BIÊN THPTQG 2023

1 CHỦ ĐỀ 1: VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC BÀI HỌC
2 CHỦ ĐỀ 2: PHƯƠNG PHÁP DỜI TRỤC – ĐẢO CHIỀU TRONG ĐỒ THỊ HÌNH SIN BÀI HỌC
3 CHỦ ĐỀ 3: ĐỊNH LÝ BHD7 BÀI HỌC
4 CHỦ ĐỀ 4: CẮT GHÉP LÒ XO, THẾ NĂNG BỊ NHỐT BÀI HỌC
5 CHỦ ĐỀ 5: DAO ĐỘNG CON LẮC ĐƠN CÓ THÊM TRƯỜNG LỰC BÀI HỌC
6 CHỦ ĐỀ 6: CON LẮC ĐƠN VƯỚNG ĐINH BÀI HỌC
7 CHỦ ĐỀ 7: HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG KHÁC CHU KỲ GẶP NHAU LẦN THỨ N BÀI HỌC
8 CHỦ ĐỀ 8: CƠ HỆ BÀI HỌC
CHƯƠNG 2 : SÓNG CƠ HỌC
1 CHỦ ĐỀ 1: VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC ĐA TRỤC TRONG SÓNG CƠ BÀI HỌC
2 CHỦ ĐỀ 2: ĐIỀU KIỆN VỪA CỰC ĐẠI VỪA CÙNG (NGƯỢC) PHA VỚI NGUỒN BÀI HỌC
3 CHỦ ĐỀ 3: QUAN HỆ CƯỜNG ĐỘ ÂM, MỨC CƯỜNG ĐỘ ÂM Ở NHIỀU ĐIỂM BÀI HỌC
4 CHỦ ĐỀ 4: SÓNG DỪNG BÀI HỌC
5 CHỦ ĐỀ 5: SỐ ĐIỂM DAO ĐỘNG CÙNG PHA, NGƯỢC PHA TRONG GIAO THOA BÀI HỌC
6 CHỦ ĐỀ 6: KHOẢNG CÁCH CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU TRÊN ĐƯỜNG BẤT KÌ BÀI HỌC
7 CHỦ ĐỀ 7: CỰC ĐẠI GIAO THOA CÙNG PHA, NGƯỢC PHA TRÊN ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI AB BÀI HỌC
8 CHỦ ĐỀ 8: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG TRONG SÓNG CƠ BÀI HỌC
CHƯƠNG 3 : ĐIỆN XOAY CHIỀU
1 CHỦ ĐỀ 1: KỸ THUẬT DÙNG ARCTAN BÀI HỌC
2 CHỦ ĐỀ 2: KỸ THUẬT BIẾN ĐỔI SỐ PHỨC TRONG ĐIỆN XOAY CHIỀU BÀI HỌC
3 CHỦ ĐỀ 3: THÊM BỚT LINH KIỆN, GÓC LỆCH PHA BÀI HỌC
4 CHỦ ĐỀ 4: CÔNG THỨC QL, CỰC TRỊ CỦA TỔNG BÀI HỌC
5 CHỦ ĐỀ 5: MÁY TĂNG HẠ ÁP TRONG TRUYỀN TẢI ĐIỆN BÀI HỌC
6 CHỦ ĐỀ 6: NHẬN DIỆN “PP 1 DÒNG” TRONG TRUYỀN TẢI ĐIỆN BÀI HỌC
7
CHỦ ĐỀ 7: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU
BÀI HỌC 1
BÀI HỌC 2
BÀI HỌC 3
BÀI HỌC 4
8 CHỦ ĐỀ 8: ĐỒ THỊ TÍCH UI BÀI HỌC
9 CHỦ ĐỀ 9: KỸ THUẬT THAY THẾ DÒNG ĐIỆN BẰNG SỐ PHỨC CÓ CÙNG ARGUMENT BÀI HỌC
CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
1 CHỦ ĐỀ 1: ĐỒ THỊ KIỂU LC=CONST BÀI HỌC
2 CHỦ ĐỀ 2: PHẢN XẠ Ở TẦNG ĐIỆN LI BÀI HỌC
3 CHỦ ĐỀ 3: GIAO THOA SÓNG ĐIỆN TỬ X
CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG
1 CHỦ ĐỀ 1: HAI KIỂU ĐỐI XỨNG TRONG GIAO THOA VỚI HAI BỨC XẠ BÀI HỌC
2 CHỦ ĐỀ 2: CÁC GIÁ TRỊ N KHÔNG NHẬN KHI GIAO THOA 2 ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC BÀI HỌC
3 CHỦ ĐỀ 3: PHƯƠNG PHÁP VẼ PHỔ BÀI HỌC
4 CHỦ ĐỀ 4: PHƯƠNG PHÁP DÒ MÌN BÀI HỌC
5 CHỦ ĐỀ 5: VỊ TRÍ GẦN XA NHẤT TRONG GIAO THOA ÁNH SÁNG LIÊN TỤC BÀI HỌC
6 CHỦ ĐỀ 6: BƯỚC SÓNG MAX-MIN TRONG GIAO THOA ÁNH SÁNG LIÊN TỤC BÀI HỌC
7 CHỦ ĐỀ 7: GIAO THOA I-ÂNG KHI MÀN DAO ĐỘNG BÀI HỌC
8 CHỦ ĐỀ 8: KHOẢNG VÂN QUY ĐỔI BÀI HỌC
9 CHỦ ĐỀ 9: KHOẢNG CÁCH MÃ-MIN GIỮA HAI VẠCH ĐƠN SẮC LIÊN TIẾP BÀI HỌC
CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
1 CHỦ ĐỀ 1: PHÂN BỐ PHOTON KHI TRUYỀN ĐI BÀI HỌC
CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN
1
CHỦ ĐỀ 1: KĨ THUẬT ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG
LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
2 CHỦ ĐỀ 2: NĂNG LƯỢNG PHÓNG XẠ, NĂNG LƯỢNG PHÂN HẠCH VÀ NĂNG LƯỢNG NHIỆT HẠCH BÀI HỌC
Đọc tiếp  [2024] FULL KHÓA LÝ LIVE C THẦY VŨ TUẤN ANH ( THẦY VTA ) ÔN THI THPTQG

VIDEO [2023] TỔNG HỢP KHÓA HỌC THẦY CHU VĂN BIÊN THPTQG 2023

Tài Liệu Monster chuyên trang tải sách ôn thi THPT Quốc Gia miễn phí

Tài Liệu Monster là nơi chia sẻ kiến thức và cung cấp miễn phí tài liệu các lớp 10,11,12 khối THPT và đề thi thử ôn thi THPTQG, sách ôn thi THPTQG bao gồm: Ngữ Văn – Lịch Sử – Địa Lý – GDCD – Toán – Anh – Sinh Học – Hoá Học – Vật Lý.

Chúng tôi mong muốn trở thành người đồng hành cùng các bạn, giúp bạn tận dụng được những nguồn lực có sẵn trong cuộc sống, khơi gợi được khả năng tiềm ẩn trong con người bạn để tạo thành thành công cho chính mình. Và đây cũng là một cách tôn trọng tri thức trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tạo bước đệm cho bạn vươn tới ước mơ. Đó chính là hình ảnh mà chúng tôi hướng tới để giúp các bạn phát triển trong tương lai.

Nếu bạn muốn cộng tác với Tài Liệu Monster , vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tailieumonster@gmail.com hoặc để lại nội dung tin nhắn của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể. 

Thông tin địa chỉ chi tiết:

  • Address: Khu phố 6 – phường Linh Trung – thành phố Thủ Đức – TP.HCM
  • Phone: (+84) 7 771 60 98
  • Website: https://tailieumonster.com/