[PDF] Tải Sách Mega Chuyên Gia Luyện Thi THPT Môn Hóa

[PDF] Tải Sách Mega Chuyên Gia Luyện Thi THPT Môn Hóa

Tác giả: Trần Văn Lục – Chu Thị Hạnh

Chuyên đề 1: ESTE – LIPIT – CACBOHYDRAT

Chuyên đề 2: AMIN – AMINOAXIT

Chuyên đề 3: PEPTIT

Chuyên đề 4: POLIME

Chuyên đề 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

Chuyên đề 6: KIM LOẠI NHOM IA, IIA, IIIA

Chuyên đề 7: SẮT – CROM – ĐỒNG

Chuyên đề 8: HIDROCACBON

Chuyên đề 9: ANCOL – PHENOL

Chuyên đề 10: ANDEHIT – AXIT

Chuyên đề 11: NITO – PHOTPHO

Chuyên đề 12: CACBON – SILIC

tai lieu monster 487fd83c26aa5da91b414ebec3a5e96f

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY

Đọc tiếp  [PDF] Tổng hợp lý thuyết hóa 12 pdf