#1 KHÓA I LIVE KIẾN THỨC 12 KHÓA 2K6 MÔN VẬT LÝ – THẦY VŨ NGỌC ANH 2024

KHÓA I LIVE KIẾN THỨC 12 KHÓA 2K6 – THẦY VŨ NGỌC ANH 2024

Screen Shot 2023 08 23 at 15.00.02

Lộ trình I – Chuyên đề cơ bản

Lộ trình M – Chuyên đề nâng cao (VD & VDC)

Lộ trình O – Thực chiến luyện đề:

Lộ trình E – Tổng ôn trọng điểm:

CÁCH THAM GIA KHÓA I LIVE KIẾN THỨC 12 KHÓA 2K6 – THẦY VŨ NGỌC ANH

Lưu ý trước khi học:

Muốn vào lớp học miễn phí các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 2 phút, các bạn vui lòng làm theo các bước bên dưới, coi như giúp lại mình chút công sức tạo tổng hợp khoá học miễn phí. Quá trình lấy mã hoàn toàn an toàn và không ảnh hưởng gì tới bảo mật nên các bạn hoàn toàn yên tâm, nếu khoá học có vấn đề gì các bạn có thể liên hệ với mình.

Cách nhận mã khoá học Online miễn phí: NHẤP VÀO TẠI ĐÂY

Sau khi nhận được mã khoá học miễn phí các bạn nhập vào dưới đây để vào khoá học 

mui-ten-dong-xanh

datpass
Nội dung khóa
Bạn cần nhập mật khẩu để mở khóa nội dung này

VIDEO HƯỚNG DẪN LẤY MÃ LỚP KHÓA I LIVE KIẾN THỨC 12 KHÓA 2K6 – THẦY VŨ NGỌC ANH

Đọc tiếp  [2024] TỔNG HỢP KHÓA HỌC THẦY CHU VĂN BIÊN THPTQG 2024

NỘI DUNG KHÓA I LIVE KIẾN THỨC 12 KHÓA 2K6 – THẦY VŨ NGỌC ANH

KHÓA LIVE I – 2K6: TRƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN VẬT LÝ 12
STT TÊN BÀI HỌC BÀI HỌC TÀI LIỆU CHỮA TEST
CHƯƠNG 1: GIAO ĐỘNG CƠ
BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG GIAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1 LIVE 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA LINK
LINK
2 LIVE 2: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 2 LINK
3 LIVE 3: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 3 LINK
4 LIVE 4: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 4 LINK
5 LIVE 5: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 5 LINK
6 LIVE 6: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 6 LINK
BÀI 2: MỐI QUAN HỆ x – v – a
LINK
1 LIVE 7: Mối quan hệ x – v – a phần 1 LINK
2 LIVE 8: Mối quan hệ x – v – a phần 2 LINK
3 LIVE 9: Mối quan hệ x – v – a phần 3 LINK
BÀI 3: KỸ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC
LINK
1 LIVE 10: KỸ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC – PHẦN 1 LINK
2 LIVE 11: KỸ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC – PHẦN 2 LINK
BÀI 4: KỸ THUẬT ĐA TRỤC
LINK
1 LIVE 12: KỸ THUẬT ĐA TRỤC – PHẦN 1 LINK
2 LIVE 13: KỸ THUẬT ĐA TRỤC – PHẦN 2 LINK
3 LIVE 14: KỸ THUẬT ĐA TRỤC – PHẦN 3 LINK
4 LIVE 15: KỸ THUẬT ĐA TRỤC PHẦN 4 LINK
BÀI 5: QUOÃNG ĐƯỜNG VÀ CỰC TRỊ QUOÃNG ĐƯỜNG
LINK
1 LIVE 16: QUOÃNG ĐƯỜNG LINK
2 LIVE 17: CỰC TRỊ QUÃNG ĐƯỜNG LINK
3 NOTE: LIVE 18 TRÙNG LIVE 16,17 LINK
BÀI 6: LUYỆN TẬP CỰC TRỊ QUOÃNG ĐƯỜNG
LINK
1 LIVE 19: LUYỆN TẬP CỰC TRĨ QUOÃNG ĐƯỜNG LINK LINK LINK
BÀI 7: TÍNH TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH
LINK
1 LIVE 20: TÍNH TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH LINK
2 LIVE 21: CHỮA BÀI TẬP VỀ TÍNH TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH LINK
BÀI 8: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG
LINK
1 LIVE 22: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG LINK LINK
BÀI 9: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ HÌNH SIN
LINK
1 LIVE 23: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ HÌNH SIN – PHẦN 1 LINK
2 LIVE 24: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỒ THỊ HÌNH SIN PHẦN 2 LINK
BÀI 10: KỸ THUẬT ĐƠN TRỤC
LINK
1 LIVE 25: KỸ THUẬT ĐƠN TRỤC – PHẦN 1 LINK
2 LIVE 26: KỸ THUẬT ĐƠN TRỤC – PART 2 LINK
BÀI 11: CON LẮC LÒ XO NẰM NGANG
LINK
1 LIVE 27: CON LẮC LÒ XO NẰM NGANG LINK
2 LIVE 28: CON LẮC LÒ XO NẰM NGANG – PHẦN 2 LINK
BÀI 12: CON LẮC LÒ XO TREO THẲNG ĐỨNG
LINK
1 LIVE 29: CON LẮC LÒ XO TREO THẲNG ĐỨNG LINK
2 LIVE 30: CON LẮC TREO THẲNG ĐỨNG – PHẦN 2 LINK
ĐỀ THI THỬ ONLINE
LINK
1 LIVE 31: ĐỀ THI THỬ ONLINE LẦN 1 LINK LINK
2 LIVE 32: ĐỀ THI THỬ ONLINE LẦN 2 LINK LINK
3 LIVE 33: ĐỀ THI THỬ ONLINE LẦN 3 LINK LINK
BÀI 13: LỰC PHỤC HỒI VÀ ĐÀN HỒI
LINK
1 LIVE 34: LỰC PHỤC HỒI VÀ ĐÀN HỒI LINK
2 LIVE 35: LỰC PHỤC HỒI VÀ ĐÀN HỒI PHẦN 2 LINK
3 LIVE 36: LỰC HỒI PHỤC VÀ LỰC ĐÀN HỒI – PHẦN 3 LINK
ĐỀ THI THỬ ONLINE
LINK
1 LIVE 37: ĐỀ THI THỬ ONLINE LẦN 4 LINK LINK
BÀI 14: LUYỆN TẬP LỰC HỒI PHỤC VÀ LỰC KÉO VỀ
LINK
1 LIVE 38: LUYỆN TẬP LỰC HỒI PHỤC VÀ LỰC KÉO VỀ LINK LINK
BÀI 15: NĂNG LƯỢNG TRONG GIAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
LINK
1 LIVE 39: NĂNG LƯỢNG TRONG GIAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 1 LINK
2 LIVE 40: NĂNG LƯỢNG TRONG GIAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – PHẦN 2 LINK
3 LIVE 41: NĂNG LƯỢNG TRONG GIAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA PHẦN 3 LINK
ĐỀ THI THỬ ONLINE
LINK
1 LIVE 42: ĐỀ THI THỬ ONLINE LẦN 5 LINK LINK
2 LIVE 43: ĐỀ THI THỬ ONLINE LẦN 6 LINK LINK
3 LIVE 44: ĐỀ THI THỬ ONLINE LẦN 7 LINK LINK
4 LIVE 45: ĐỀ THI THỬ ONLINE LẦN 8 LINK LINK
5 LIVE 46: TEST VIP SỐ 01 LINK LINK
6 LIVE 47: Đề thi thử online lần 9 LINK LINK
BÀI 16: LUYỆN TẬP NĂNG LƯƠNG CON LẮC LÒ XO
LINK
1 LIVE 48: Luyện tập năng lượng CLLX LINK LINK
BÀI 17: CON LẮC ĐƠN GIAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
LINK
1 LIVE 49: Con lắc đơn dao động điều hoà LINK LINK
TEST VIP 02 LINK
1 LIVE 50: TEST VIP SỐ 02 LINK LINK
BÀI 18: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG
LINK
1 LIVE 51: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – PHẦN 1 LINK
2 LIVE 52: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – PHẦN 2 LINK
3 LIVE 53: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – PHẦN 3 LINK
4 LIVE 54: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG – PHẦN 4 LINK
BÀI 19: NĂNG LƯỢNG CON LẮC ĐƠN
LINK
1 LIVE 55: NĂNG LƯỢNG CON LẮC ĐƠN LINK LINK
BÀI 20: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – TRỜI ƠI THẦY GẮN SAI LINK
LINK
1 Tổng hợp dao động điều hoà LINK
2 Tổng hợp dao động điều hoà NÂNG CAO LINK
TEST VIP 03 LINK
1 LIVE XX : TEST VIP SỐ 03 LINK LINK
BÀI 20: Phương pháp giản đồ Fre-nen giải toán tổng hợp dao động
LINK
1 LIVE 56: Phương pháp giản đồ Fre nen LINK
2 LIVE 57: Luyện tập – Phần 1 LINK
3 LIVE 58: Luyện tập – Phần 2 LINK
4 LIVE 59: Luyện tập – Phần 3 LINK
5 LIVE 60: Luyện tập – Phần 4 LINK
6 LIVE 61: Chữa BTTL số 1 LINK
7 LIVE 62: Chữa BTTL số 2 LINK
8 Các loại dao động duy trì, tắt dần, cưỡng bức LINK LINK LINK
9 Vòng tròn lượng giác LINK LINK
10 Ôn tập con lắc lò xo LINK LINK
11 100 Câu lý thuyết ôn tập dao động cơ LINK LINK
CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ
LINK
LIVE 63: BÀI GIẢNG Đại cương sóng cơ học LINK
LIVE 64: Phương trình sóng LINK
LIVE 65: Bài toán tìm số điểm thoả mãn về pha dao động ( Phương trình sóng ) LINK
LIVE 66: Ví dụ minh hoạ ( Phương trình sóng, độ lệch pha ) LINK
LIVE 67: Độ lệch pha LINK
Đọc tiếp  [2024] SHARE KHÓA HỌC THẦY VẬT LÝ HÀ ĐÔNG THPTQG 2024

VIDEO [2023] KHÓA I LIVE KIẾN THỨC 12 KHÓA 2K6 – THẦY VŨ NGỌC ANH

Tài Liệu Monster chuyên trang tải sách ôn thi THPT Quốc Gia miễn phí

Tài Liệu Monster là nơi chia sẻ kiến thức và cung cấp miễn phí tài liệu các lớp 10,11,12 khối THPT và đề thi thử ôn thi THPTQG, sách ôn thi THPTQG bao gồm: Ngữ Văn – Lịch Sử – Địa Lý – GDCD – Toán – Anh – Sinh Học – Hoá Học – Vật Lý.

Chúng tôi mong muốn trở thành người đồng hành cùng các bạn, giúp bạn tận dụng được những nguồn lực có sẵn trong cuộc sống, khơi gợi được khả năng tiềm ẩn trong con người bạn để tạo thành thành công cho chính mình. Và đây cũng là một cách tôn trọng tri thức trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tạo bước đệm cho bạn vươn tới ước mơ. Đó chính là hình ảnh mà chúng tôi hướng tới để giúp các bạn phát triển trong tương lai.

Nếu bạn muốn cộng tác với Tài Liệu Monster , vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tailieumonster@gmail.com hoặc để lại nội dung tin nhắn của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể. 

Thông tin địa chỉ chi tiết:

  • Address: Khu phố 6 – phường Linh Trung – thành phố Thủ Đức – TP.HCM
  • Phone: (+84) 7 771 60 98
  • Website: https://tailieumonster.com/