[PDF] Tuyệt Đỉnh Bồi Dưỡng HSG Qua Các Kì Thi Olympic Vật Lý 10

[PDF] Tuyệt Đỉnh Bồi Dưỡng HSG Qua Các Kì Thi Olympic Vật Lý 10


tai lieu monster tuyet dinh boi duong hsg qua cac thoi ky

Tác giả: Ths. Lê Văn Vinh

Bao gồm 3 chương Chương 1: Động học bao gồm các chuyên đề :
– Chuyển Động Thẳng Đều
– Chuyển Động Thẳng Biến Đổi Đều
– Sự Rơi Tự Do
– Chuyển Động Tròn Đều

– Chuyển Động Tròn Biến Đổi Đều

Chương 2: Động lực học bao gồm các chuyên đề:
– Các Định Luật Niu – Tơn
– Các Lực Cơ Học
– Phương Pháp Động Lực Học
– Chuyển Động Của Vật Ném Ngang
– Chuyển Động Của Vật Ném Xiên
– Chuyển Động Của Vật trong Hệ Quy Chiếu Không Quán Tính

Chương 3: Tĩnh học bao gồm các chuyên đề:
– Cân Bằng của Vật rắn khi không có Chuyển Động Quay
– Cân Bằng của Vật rắn có Trục quay Cố định
– Cân Bằng tổng quát của vật rắn

– Các dạng Cân Bằng

Đọc tiếp  [PDF] Thực Chiến Luyện Đề Vật Lý 2022 - Vũ Ngọc Anh