[PDF] 2000 Câu Tổng Ôn Trắc Nghiệm 8 Điểm Tiếng Anh THPTQG 2022 – Phạm Liễu

[PDF] 2000 Câu Tổng Ôn Trắc Nghiệm 8 Điểm Tiếng Anh THPTQG 2022 – Phạm Liễu. Ngoại ngữ là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, trong đó Tiếng Anh được nhiều thí sinh lựa chọn để xét tốt nghiệp và làm căn cứ xét tuyển ĐH.

Các chuyên đề quan trọng thường xuất hiện trong đề thi Tiếng Anh và muốn đạt điểm cao cần chú ý:

1. Các thì trong Tiếng Anh

2. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

3. Động từ nguyên mẫu và danh động từ

4. Câu giả định

5. Câu bị động

6. Câu trực tiếp và gián tiếp

7. Mệnh đề quan hệ

8. So sánh

9. Liên từ và các dạng mệnh đề

10. Mạo từ xác định và không xác định

11. Giới từ

12. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng

13. Cụm động từ

14. Cấu tạo từ

15. Đảo ngữ

16. Sự kết hợp từ

17. Mệnh đề trạng ngữ

18. Quy tắc đánh dấu trọng âm

19. Phương pháp làm bài đọc hiểu nhanh và chính xác

20. Chức năng giao tiếp

21. Quy tắc phát âm cơ bản

Tải trọn bộ đề thi

Đọc tiếp  [PDF]#1 Tải sách 500 Bài Luyện Đọc Hiểu - Đọc Điền - Cô Trang Anh mới nhất