TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 – BẢN ĐỒ

I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÝ TRÊN BẢN ĐỒ.

1542855108926 Bando 10

II. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG.

1. Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống.

– Trong học tập: phương tiện học tập và rèn luyện kĩ năng Địa lí, cung cấp tri thức Địa lí.

– Trong đời sống được sử dụng rộng rãi: chỉ đường, xác định vị trí, hướng di chuyển của các cơn bão, trong các ngành kinh tế – sản xuất.

2. Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tập.

–  Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập địa lí trên cơ sở bản đồ

+ Tìm hiểu tỉ lệ và kí hiệu trên bản đồ.

+ Xác định phương hướng: dựa vào hệ thống kinh tuyến, vĩ tuyến hoặc dựa vào mũi tên chỉ hướng trên trang bản đồ.

3. Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trong bản đồ, Atlat.

– Hiểu được mối quan hệ giưa các đối tượng địa lí để giải thích được đặc điểm của các đối tượng trên bản đồ.

– Khi tra cứu bản đồ cần có sự so sánh với các bản đồ cùng loại của khu vực khác.

Đọc tiếp  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ