Tổng hợp 320 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 có đáp án – Nguyễn Trường Thái

Tổng hợp 320 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 có đáp án – Nguyễn Trường Thái

Tài liệu gồm 49 trang tổng hợp 320 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 có đáp án.

Thông tin tài liệu:
Tên tài liệu: Tổng hợp 320 câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 có đáp án
Tác giả: Nguyễn Trường Thái
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn giáo dục công dân (GDCD), Bài tập GDCD lớp 12 có đáp án
Năm phát hành: 2017
Số trang: 49
Giới thiệu sơ lược: Gồm trắc nghiệm các bài:
+ Bài 1. Pháp luật và đời sống
+ Bài 2. Thực hiện pháp luật
+ Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật
+ Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
+ Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo
+ Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản
+ Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ
+ Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân
+ Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

TẢI TÀI LIỆU PDF
Đọc tiếp  397 câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục Công dân 12 có đáp án