Tóm tắt kiến thức Địa lí 11

Tóm tắt kiến thức Địa lí 11

Tài liệu gồm 28 trang, tóm tắt kiến thức Địa lí 11 chuẩn từ sách giáo khoa môn Địa lí lớp 11, giúp học sinh tổng ổn tập chương trình Địa lí 11.

Mục lục tài liệu Tóm tắt kiến thức Địa lí 11:
Chủ đề 1. Khái quát nền kinh tế – xã hội thế giới.
Chủ đề 2. Vấn đề toàn cầu hóa.
Chủ đề 3. Châu Phi và Mĩ Latinh.
Chủ đề 4. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và Trung Á.
Chủ đề 5. Đông Nam Á.
Chủ đề 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì.
Chủ đề 7. Liên Bang Nga.
Chủ đề 8. Liên minh Châu Âu.
Chủ đề 9. Nhật Bản.
Chủ đề 10. Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc).
Chủ đề 11. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asean).
Chủ đề 12. Vẽ biểu đồ tròn.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập HK2 Địa lý 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội