SỰ XUẤT HIỆN CÁC THÀNH THỊ TRUNG ĐẠI

– Do sản xuất phát triển từ thế kỷ XI, nên xuất hiện tiền đề nền kinh tế hàng hóa.

+ Sản phẩm được bán ra thị trường một cách tự do, không bị đóng kín trong lãnh địa.

+ Quá trình chuyên môn hóa tương đối mạnh mẽ trong thủ công nghiệp, một số thợ giỏi chỉ làm một nghề thủ công riêng biệt: rèn, mộc, làm đồ da, đồ gốm,…sống bằng trao đổi sản phẩm thủ công của mình với các nông nô khác.

– Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp, và tách khỏi lãnh địa, (thợ thủ công tìm cách thoát khỏi lãnh địa) hàng hóa bán ra thị trường một cách tự do, thường tập trung ở nơi đông người, các ngã ba đường, bến sông để buôn bán trao đổi, lập ra thị trấn, sao trở thành thành thị.

Thành thị lập ra qua ba con đường:

– Do sự phát triển của các xưởng sản xuất buôn bán hàng hóa do những thợ thủ công lập ra ở nhưng nơi có đông đảo người qua lại như: ngã ba đường, bến sông, …

– Do lãnh chúa lập ra.

– Phục hồi từ các thành thị cổ đại.

– Trong thành thị có các thương hội và phường hội, đặt ra những quy chế riêng (phường quy) nhằm giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi cho người cùng ngành nghề.

Ý nghĩa sự ra đời thành thị:

– Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp trong thành thị đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.

-Thành thị đã xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia dân tộc.

– Mang không khí tự do, mở mang trí thức, các trường đại học ra đời như Bô lô nha (Ý). O- xphớt (Anh), Xooc – bon (Pháp).

1532590432333 6
Đọc tiếp  SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á