SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á

1. SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC VƯƠNG QUỐC CỔ Ở ĐÔNG NAM Á

Hiện nay Đông Nam Á có 11 nước là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma, Malaixia, Xingapo, Inđônêxia, Philippin, Brunây, ĐôngTimo.

* Điều kiện tự nhiên: Địa hình khá rộng, bị chia cắt bởi những dãy núi, không có đồng bằng rộng lớn; khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước và nhiều loại cây trồng khác.

* Điều kiện ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á:

– Thời đồ đá Người tối cổ ở khắp Đông Nam Á.

– Thế kỷ đầu Công Nguyên biết dùng đồ sắt: kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước là chủ yếu, nghề thủ công truyền thống phát triển như dệt, làm gốm, đúc đồng và rèn sắt. Buôn bán đường biển rất phát triển, một số thành thị hải cảng ra đời, xuất hiện các trung tâm buôn bán nổi tiếng. Hải cảng Óc Eo (An giang), Ta-kô-la (Mã Lai) và bắt đầu xuất hiện các quốc gia nhỏ đầu tiên.

– Sự phát triển của các ngành kinh tế là cơ sở cho sự ra đời của hàng loạt các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á. Sự ra đời này cũng gắn liền với tác động về mặt kinh tế của các thương nhân Ấn và ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, vận dụng và phát triển sáng tạo văn hóa dân tộc mình.

Đọc tiếp  CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ

– 10 thế kỷ đầu sau Công Nguyên xuất hiện các quốc gia nhỏ như Champa, Phù Nam, các vương quốc hạ lưu sông Mê Nam, đảo Inđônêxia.

– Các quốc gia còn nhỏ bé, phân tán trên các địa bàn hẹp, sống riêng rẽ và nhiều khi tranh chấp lẫn nhau dẫn đến sự sụp đổ của các vương quốc cổ, từ đó hình thành các quốc gia phong kiến hùng mạnh sau này.

1532589674310 1

2. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á.

* Từ thế kỷ VII đến X, tại Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc như:

– Vương quốc Cam puchia của người Khơ me

– Vương quốc của người Môn và người Miến ở hạ lưu sông Mê nam.

– Vương quốc của người Inđônêxia ở Xumatra và Giava…. 

* Từ thế kỷ X đền XVIII hình thành, phát triển và thịnh đạt:

– Inđônêxia thống nhất và phát triển hùng mạnh dưới vương triều Mô-giô-pa-hít (1213 – 1527).

– Bán đảo Đông Dương có Đại Việt, Champa, Campuchia – Pagan (Mianma) ở lưu vực sông I-ra-oa-đi.

1532589723933 2

– Người Thái ở thượng nguồn sông Mê Kông di cư xuống phía nam lập ra Su-khô-thay (Thái Lan) ở lưu vực sông Mê-nam; và Lan Xang (Lào) ở trung lưu sông Mê – Công.

– Đây cũng là giai đoạn kinh tế phát triển thịnh vượng, cùng với sự phát triển văn hóa riêng biệt, đóng góp vào kho tàng văn hóa chung của loài người.

* Sau thế kỷ XVIII: Đông Nam Á cổ suy yếu nhưng xã hội phong kiến vẫn tồn tại.

Đọc tiếp  TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI

* Giữa thế kỷ XIX: bị phương Tây xâm chiếm

1532589767736 3