SOẠN TAM ĐẠI CON GÀ SIÊU NGẮN

Mục lục bài viết

Câu 1 trang 79 SGK Ngữ văn 10, tập 1

1565320234656 Tam dai con ga

Câu 2 trang 79 SGK Ngữ văn 10, tập 1

 Phê phán thói giấu dốt – một tật xấu trong một bộ phận nhân dân.

– Đằng sau sự phê phán, truyện còn ngầm khuyên răn mọi người, nhất là những người đi học, chớ nên giấu dốt, hãy mạnh dạn học hỏi không ngừng.

Đọc tiếp  TÌM HIỂU VỀ THỂ LOẠI TRUYỆN CƯỜI