SOẠN BÀI VĂN BẢN SIÊU NGẮN

Mục lục bài viết

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM

Trả lời câu hỏi SGK trang 24 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Câu 1; câu 2:

+ VB1: câu tục ngữ gồm 1 câu, nhằm đáp ứng nhu cầu đúc kết kinh nghiệm.

+ VB2: câu ca dao gồm 4 câu nhằm đáp ứng nhu cầu bày tỏ tâm tư (than thân).

+ VB3: tạo lập trong hoạt động giao tiếp giữa chủ tịch nước với đồng bào, gồm 15 câu, nhằm kêu gọi toàn thể đồng bào đứng lên chống thực dân Pháp.

– Mỗi văn bản có một chủ đề khác nhau và các câu trong từng văn bản đều hướng tới thể hiện nhất quán chủ đề của văn bản đó.

Câu 3:

– Ở những văn bản có nhiều câu, nội dung của văn bản được triển khai mạch lạc qua từng câu từng đoạn.

+ Ở VB2, bài ca dao chia thành hai cặp câu, mỗi cặp câu đưa ra một so sánh gợi thân phận bấp bênh của người phụ nữ.

+ Đặc biệt, VB3 tách thành 3 phần rất rõ ràng bao gồm mở đầu (Hỡi đồng bào toàn quốc!), phần thân bài (tiếp đến dân tộc ta), phần kết thúc (còn lại).

Câu 4:

– Về hình thức, văn bản 3 có mở đầu là nhan đề Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và kết thúc là thời gian kèm tên người tạo lập văn bản.

Đọc tiếp  SOẠN BÀI KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM SIÊU NGẮN

Câu  5: Mục đích của từng văn bản trên là:

+ VB1: lưu truyền một kinh nghiệm sống.

+ VB2: phản ánh thân phận bé nhỏ, tội nghiệp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

+ VB3: kêu gọi nhân dân đánh giặc.

II. CÁC LOẠI VĂN BẢN

Trả lời câu 1 và câu 2 trang 25 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Câu 1. So sánh VB 1,2 với VB 3:

1564969716342 So sanh van ban

Câu 2. So sánh VB2 và VB3:

1564969976490 So sanh vb 2

=> Theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp, người ta phân biệt 6 loại văn bản:

+ VB thuộc PCNN sinh hoạt.

+ VB thuộc PCNN nghệ thuật.

+ VB thuộc PCNN khoa học.

+ VB thuộc PCNN hành chính.

+ VB thuộc PCNN chính luận.

+ VB thuộc PCNN báo chí.