QUỐC GIA CỔ PHÙ NAM

1533785848746 7

– Hình thành tại châu thổ sông Cửu Long (An giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh)

– Cách ngày nay 1500 đến 2000 năm văn hóa Óc Eo (nguồn gốc là văn hóa Đồng Nai).

– Là một quốc gia phát triển ở Đông Nam Á (thế kỷ III-V), có tiếng nói thuộc ngữ hệ Tam Đảo, thể chế quân chủ do vua đứng đầu nắm mọi quyền hành.

– Sản xuất nông nghiệp, làm nghề thủ công, đánh cá và buôn bán.

– Ở nhà sàn, theo đạo Phật và đạo Hinđu.

– Nghệ thuật: ca, múa, nhạc.

– Xã hội phân hóa giàu nghèo: tầng lớp quý tộc, bình dân và nô lệ.

– Cuối thế kỷ VI, Phù Nam suy yếu, bị Chân Lạp thôn tính.

Đọc tiếp  XÃ HỘI NGUYÊN THỦY