[PDF] Tải sách Vẻ Đẹp Tư Duy Hóa Học – Nguyễn Anh Phong

Cuốn sách “Vẻ đẹp tư duy dồn chất xếp hình trong hóa học hữu cơ” của Thầy Nguyễn Anh Phong biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh các kiến thức về tư duy xếp dồn trong hóa hữu cơ.

Nội dung cuốn sách Vẻ đẹp tư duy hóa học dồn chất xếp hình trong hóa học hữu cơ gồm

Chủ đề 1: Tổng quan về tư duy dồn chất xếp hình
Chủ đề 2: Tư duy dồn chât xếp hình cho hidrocacbon
Chủ đề 3: Tư duy dồn chât xếp hình cho ancon
Chủ đề 4: Tư duy dồn chât xếp hình cho axit

tai lieu monster ve dep tu duy hoa hoc nguyen anh phong

Nội dung gồm có:
  • Chủ đề 1: Tổng quan về tư duy dồn chất xếp hình
  • Chủ đề 2: Tư duy dồn chât xếp hình cho hidrocacbon
  • Chủ đề 3: Tư duy dồn chât xếp hình cho ancon
  • Chủ đề 4: Tư duy dồn chât xếp hình cho axit

Download Vẻ Đẹp Tư Duy Hóa Học

Đọc tiếp  [PDF] Tải sách Phác Đồ NAP Tập 2 - Nguyễn Anh Phong