[PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 5 – Nguyễn Anh Phong – Ôn Thi THPT

[PDF] Tải Sách Phác Đồ NAP Tập 5 – Nguyễn Anh Phong – Ôn Thi THPT


tai lieu monster phac do nap tap 2

Hóa học lớp 12 gồm các chương sau:

  • Chương 1: Este – Lipit
  • Chương 2: Cacbohiđrat
  • Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein
  • Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime
  • Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại
  • Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm
  • Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng
  • Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ
  • Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY

Đọc tiếp  [PDF] 50 Đề Minh Họa Môn Hóa Học THPTQG 2022