[PDF] Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm Toán 12 THPT 2022

[PDF] Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm Toán 12 THPT 2022. Tài liệu gồm 550 trang, được sưu tầm và biên soạn bởi thầy giáo Lê Doãn Thịnh, tổng hợp lý thuyết và bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12.

Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm Toán 12 THPT 2022

CHƯƠNG 1 ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM. KHẢO SÁT HÀM SỐ 5.

1 SỰ ĐỒNG BIẾN – NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 5.
2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 30.
3 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 63.
4 ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA HÀM SỐ 75.
5 KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 93.

CHƯƠNG 2 HÀM SỐ LŨY THỪA. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT 137.

1 LŨY THỪA 137.
2 HÀM SỐ LŨY THỪA 146.
3 LOGARIT 157.
4 HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LOGARIT 167.
5 PHƯƠNG TRÌNH MŨ – PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 187.
6 BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 208.

CHƯƠNG 3 NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG 225.

1 NGUYÊN HÀM 225.
2 TÍCH PHÂN 255.
3 ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN 282.

CHƯƠNG 4 SỐ PHỨC 303.

1 SỐ PHỨC – CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ PHỨC 303.
2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HỆ SỐ THỰC 326.

Đọc tiếp  [PDF] Phác đồ Toán 12 - Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Ngọc Huyền LB

PHẦN II HÌNH HỌC 12 341.

CHƯƠNG 1 KHỐI ĐA DIỆN 343.

1 KHÁI NIỆM VỀ HÌNH ĐA DIỆN VÀ KHỐI ĐA DIỆN 343.
2 KHỐI ĐA DIỆN LỒI, KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU 347.
3 THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN 352.

CHƯƠNG 2 MẶT NÓN – MẶT TRỤ – MẶT CẦU 401.

1 KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY 401.
2 MẶT CẦU 420.

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 437.

1 HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 437.
2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 469.
3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN 496.

Download Sách Lý Thuyết Và Trắc Nghiệm Toán 12 THPT 2022

 


CHỮA ĐỀ MINH HỌA NĂM 2022 MÔN TOÁN – Thầy Nguyễn Quốc Chí