[PDF] Hướng Dẫn Giải Và Xử Lý Tối Ưu Các Dạng Bài Tập Vật Lý

Hướng Dẫn Giải Và Xử Lý Tối Ưu Các Dạng Bài Tập Vật Lý. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc , đề thi THPT quốc gia của bộ GD-DT và cập  nhật các dạng bài tập mới trong đề thi năm nay như bai tập thực tiễn  , thực hành, câu hổi mở, … Chúng tôi biên soạn cuốn sách Hướng Dẫn Giải Và Xử Lí Tối  Ưu Các Dạng Bài Tập Trong Đề  Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lý . “Hướng Dẫn Giải Và Xử Lí Tối  Ưu Các Dạng Bài Tập Trong Đề  Thi THPT Quốc Gia Môn Vật Lý” được chia là 7 phần :
1. Dao động cơ
2. Sóng cơ
3. Điện Xoay chiều
4. Dao động và sóng điện từ
5. Sóng ánh sáng
6. Lượng tử ánh sáng
7. Vật Lý hạt nhân.
tai lieu monster huong dan giai va xu ly toi uy dang bai mon vat ly thptqg2022

Tải trọn bộ đề thi

Đọc tiếp  [PDF] Luyện Chuyên Sâu Hệ Thống Bài Tập Dao Động Cơ Vật Lý