[PDF] Hướng Dẫn giải Toán Trên Máy Tính Casio fx-570VN Plus

Hướng dẫn giải toán trên máy tính casio. Từ khi các thế hệ máy tính với chức năng giải được phương trình bậc 2, bậc 3 và các hệ phương trình ra đời. Việc học tập thi cử đã có những cải tiến đáng kể. Đến nay sự ra đời của máy tính CASIO 570 VN Plus với nhiều tính năng vượt trội.

giai_toan_tren_casio_fx_570vn_plus

Tổng hợp Hướng Dẫn giải Toán Trên Máy Tính Casio fx-570VN Plus PDF

  • 1. Đối với bậc THCS máy tính thực hiện các phép chia có dư, phân tích thành thừa số nguyên tố, tìm UCLN, BCNN
  • 2. Các phép tính số phức, dạng đại số và dạng lượng giác. Đặc biệt tính được lũy thừa bậc 4 trở lên cho số phức.
  • 3. Lưu được các nghiệm của phương trình bậc 2, 3 và nghiệm x,y,z của một hệ (2 ẩn, 3 ẩn)
  • 4. giải được các bất phương trình bậc 2 và bậc 3, tính được giá trị lớn nhất/ giá trị nhỏ nhất của một hàm số bậc hai.
  • 5. Tạo bảng số từ 2 hàm trên cùng một màn hình tính toán
  • 6. Các phép tính vecto, định thức và ma trận, tính toán phân phối trong thống kê.

huong-dan-giai-toan-bang-may-tinh-casio-570vn-plus

Rất nhiều tính năng khác mà dong máy này đêm lại như:

  • Tính toán với các số thập phân vô hạn tuần hoàn giúp hiểu thêm về tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn
  • Việc sử dụng máy tính thật cần thiết như thế, nhưng rất nhiều học sinh vẫ chưa khai thác hết các tính năng ưu việt của nó. Tập tài liệu này giúp cho các bạn đồng nghiệp nắm vững việc sử dụng máy tính trong giảng dạy và trền đạt cho học sinh các kỹ năng này để các em làm tốt bài tập và bài thi của mình.
  • Quyển sách được viết trong một thời gian ngắn để kịp thời cho các khóa bồi dưỡng giáo viên. Các tài liệu tham khảo được liệt kê đầy đủ ở cuối sách. Đặc biệt trong quá trình biên soạn tài liệu, tôi tham khảo một phần của quyển sách
Đọc tiếp  [PDF] Tải Sách Sổ tay chiến thuật Toán Lí Hóa Sinh Anh

Download Sách Hướng Dẫn giải Toán Trên Máy Tính Casio fx-570VN Plus

TẢI FULL PDF

Hướng dẫn sử dụng máy tính casio fx 570vn plus cơ bản – Cách giải toán bằng Casio FX-570VN Plus