ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI KÌ NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

1532591216152 1

Mục lục bài viết

1. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

– Thời kì xã hội nguyên thủy là bước đi đầu tiên chập chững của loài người, dân tộc nào cũng trải qua.

– Con người tìm ra lửa, chế tác công cụ lao động từ thô sơ đến chính xác, đa dạng, sử dụng có hiệu quả, luôn luôn cải tiến công cụ lao động, không ngừng cải thiện đời sống.

– Sản xuất phát triển, đời sống của con người không ngừng tiến bộ:

+ Con người chủ động với cuộc sống hơn.

+ Biết trồng trọt và chăn nuôi, dựng lều làm nhà để ở, dựng bếp.

+ Biết mặc quần áo và đeo đồ trang sức.

– Sống theo cộng đồng, công bằng và tự nguyện; có sự kính trọng, yêu quý lẫn nhau giữa lớp già và lớp trẻ, chưa có sự áp bức và cưỡng ép, tư hữu và bóc lột.

– Thời kì này trình độ loài người quá thấp => phải vượt qua một chặng đường dài để tiến tới ngưỡng của văn minh.

2. XÃ HỘI PHONG KIẾN – TRUNG ĐẠI

1532591288772 2
Đọc tiếp  VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO