MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. Sử dụng hợp lí tài nguyên,bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển

* Hiện trạng của tài nguyên và môi trường:

            – Các nguồn tài nguyên có hạn, đang bị cạn kiệt (khoáng sản, sinh vật) trong khi yêu cầu của sự phát triển không ngừng tăng lên

– Môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm, suy thoái, sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính.

* Sự phát triển bền vững:

– Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường để cho sự phát triển của xã hội hôm nay không làm hạn chế cho sự phát triển của ngày mai, phải tạo nền tảng cho sự phát triển tương lai.

            – Mục tiêu của sự phát triển bền vững: Sự phát triển phải đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao,trong môi trường sống lành mạnh.

* Hướng giải quyết các vấn đề môi trường:

– Phải có sự phối hợp,nỗ lực chung của các quốc gia,mọi tầng lớp trong xã hội.

– Chấm dứt chạy đua vũ trang,chấm dứt chiến tranh.

– Giúp các nước đang phát triển thoát khỏi đói nghèo.

Đọc tiếp  MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

– Áp dụng các tiến bộ khoa học – kĩ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường, sử dụng hợp tài nguyên.

– Phải thực hiện các công tác quốc tế về môi trường, luật môi trường.

II. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển

            – Sự phát triển công nghiệp, đô thị hóa nhanh,dẫn đến vấn đề môi trường toàn cầu (thủng tầng ô dôn, hiệu ứng nhà kính, mưa axit,..) Việc tăng lượng khí phát thải chủ yếu đến từ những nước EU, Hoa Kì, Nhật Bản.

– Nhiều nước công nghiệp phát triển đã bảo vệ tốt hơn môi trường của nước mình, chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển.

III. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển

1. Các nước đang phát triển là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và phát triển

– Chiếm ½ diện tích các lục địa, ¾ dân số thế giới, giàu tài nguyên, môi trường bị hủy hoại nghiêm trọng.

– Các công ti xuyên quốc gia lợi dụng những khó khăn về kinh tế của các nước đang phát triển để bóc lột tài nguyên.

            – Sự chậm phát triển – hủy hoại môi trường – sự bùng nổ dân số là những vòng luẩn quẩn mà các nước đang phát triển bị trói buộc, cần phải tháo gỡ để thoát nghèo

2. Khai thác và chế biến khoáng sản ở các nước đang phát triển

– Việc khai thác mỏ lớn mà không chú ý đến bảo vệ môi trường đã làm môi trường bị ô nhiễm.

3. Việc khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp ở các nước đang phát triển

– Tài nguyên rừng ở các nước đang phát triển rất phong phú, nhiều gỗ quý.

            – Việc đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng lấy củi,lấy lâm sản xuất khẩu, mở rộng diện tích canh tác,… dẫn tới rừng bị suy giảm về diện tích, chất lượng, thúc đẩy quá trình hoang hoá ở vùng nhiệt đới.

-Nền nông nghiệp quảng canh, năng suất thấ làm gia tăng việc đốt rừng làm rẫy; việc phát quang rừng làm đồng cỏ, chăn thả gia súc quá mức thúc đẩy quá trình hoang mạc hóa ở các vùng nhiệt đới khô hạn