Lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề nhóm cacbon – silic

Lý thuyết và các dạng bài tập chuyên đề nhóm cacbon – silic

Tài liệu gồm 18 trang, tổng hợp lý thuyết và tuyển chọn các dạng bài tập chuyên đề nhóm cacbon – silic (có đáp án và lời giải chi tiết) trong chương trình Hóa học lớp 11.

VẤN ĐỀ 1: LÝ THUYẾT.
1. Cacbon.
2. Cacbon monoxit.
3. Cacbon đioxit.
4. Axit cacbonic – muối cacbonat.
5. Silic.
6. Hợp chất của silic.
VẤN ĐỀ 2: CÁC DẠNG BÀI TẬP.
DẠNG 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC NHÓM CACBON – SILIC.
Phương pháp giải:
+ Cần nắm chắc kiến thức về tính chất hoá học, phương pháp điều chế các chất trong nhóm cacbon – silic.
+ Cần nhớ: Mỗi mũi tên trong sơ đồ nhất thiết chỉ biểu diễn bằng một phản ứng.
DẠNG 2: NHẬN BIẾT NHÓM CACBON – SILIC.
Phương pháp giải: Lựa chọn những phản ứng có dấu hiệu đặc trưng (sự biến đổi màu, mùi, kết tủa, sủi bọt khí …) để nhận biết.
DẠNG 3: CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM.
Phương pháp giải:
+ CO2 tác dụng với NaOH và KOH.
+ CO2 tác dụng với Ca(OH)2 và Ba(OH)2.
VẤN ĐỀ 3: TRẮC NGHIỆM.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập Hóa học 11 HK2 năm 2017 – 2018 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội