Kỹ thuật truy ngược hàm giải bài toán liên quan đến hàm hợp – Lương Văn Huy

Tài liệu gồm 75 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lương Văn Huy, hướng dẫn sử dụng kỹ thuật truy ngược hàm giải bài toán liên quan đến hàm hợp, đây là dạng toán vận dụng cao (mức độ 9+) thường gặp trong chương trình Giải tích 12 chương 1 (Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số) và các đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Đặc điểm bài toán: Cho hàm số y f x. Biết dữ kiện của hàm số y f u x hoặc y f u x. Hỏi kết luận về hàm y f v x. Thường các bài toán dạng này làm đa số các em học sinh rất bối rồi và dễ rơi vào vòng luẩn quẩn khi giải quyết và tìm ra hướng giải, đặc biệt rất dễ nhầm lẫn. Các em lưu ý đây không phải là “hàm ngược”. Tên gọi truy ngược hàm cho dễ hình dùng, thực chất nó là bài toán hàm hợp khi cho nhiều loại hàm hợp khác nhau.

B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Dạng 1: Truy ngược liên quan đơn điệu.
Bài toán: Cho hàm số y f x. Biết dữ kiện của hàm số y f u x hoặc y f u x. Khảo sát sự đơn điệu của hàm y f v x.
Phương pháp: Đạo hàm xét dấu thông thường; Đặt ẩn phụ; Song trục; Sơ đồ V; Truy ngược; Ghép trục; Chọn hàm.
Dạng 2: Truy ngược liên quan cực trị hàm số.
Bài toán: Cho hàm số y f x. Biết dữ kiện của hàm số y f u x hoặc y f u x. Tìm số điểm cực trị của hàm y f v x hoặc tìm m để hàm số có số điểm cực trị thỏa mãn điều kiện.
Phương pháp: Đạo hàm xét dấu thông thường; Đặt ẩn phụ; Song trục; Sơ đồ V; Truy ngược; Ghép trục; Chọn hàm.

Đọc tiếp  Viết nhanh phương trình đường thẳng qua các điểm cực trị của hàm số bậc 3 – Phùng Quyết Thắng

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN CÓ ĐÁP ÁN

Tuyển chọn 123 bài tập có đáp án và lời giải chi tiết.