KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2009

KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2009

KỲ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2009 Quy đinh: ̣ Hoc sinh trình bày vắn tắt cách giải, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính chính xác tới 4 chữ số thâp phân sau dâ ̣ ́u phẩy theo quy tắc làm tròn số của đơn vi tị́nh quy đinh trong ̣bài toán.

Đọc tiếp  Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 12 tỉnh thanh hóa đề 11