Kiến thức và bài tập trắc nghiệm phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình bậc hai một ẩn

Kiến thức và bài tập trắc nghiệm phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình bậc hai một ẩn

Tài liệu gồm 12 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình bậc hai một ẩn trong chương trình môn Toán lớp 10.

Giải và biện luận phương trình ax b ax b Hệ số Kết luận có nghiệm duy nhất vô nghiệm b = 0 nghiệm đúng với mọi x. Bài toán tìm tham số trong phương trình bậc nhất ax b Để phương trình có nghiệm duy nhất Để phương trình có tập nghiệm là (vô số nghiệm) Để phương trình vô nghiệm Để phương trình có nghiệm có nghiệm duy nhất hoặc có tập nghiệm là Lưu ý: Có nghiệm là trường hợp ngược lại của vô nghiệm. Do đó, tìm điều kiện để có nghiệm, thông thường ta tìm điều kiện để vô nghiệm, rồi lấy kết quả ngược lại.
Giải và biện luận phương trình bậc hai: ax bx c Phương pháp: Bước 1. Biến đổi phương trình về đúng dạng ax bx c Bước 2. Nếu hệ số a chứa tham số, ta xét 2 trường hợp: Trường hợp 1: a = 0 ta giải và biện luận ax b. Trường hợp 2: Ta lập b ac 4 Khi đó: Nếu thì có 2 nghiệm phân biệt Nếu thì có 1 nghiệm (kép): Nếu thì vô nghiệm. Bước 3. Kết luận. Lưu ý: Chương 3 Phương trình có nghiệm hoặc Phương trình có nghiệm duy nhất.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Đề cương ôn thi HK2 Toán 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai