Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai

Kiến thức và bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai

Tài liệu gồm 10 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai trong chương trình môn Toán lớp 10. Hàm số TXĐ Tính chất Bảng biến thiên Đồ thị 2 y ax Đồ thị y ax a là parabol P có: Đỉnh O(0;0). Trục đối xứng: Oy. a 0: bề lõm quay lên. a 0: bề lõm quay xuống. Vẽ đồ thị hàm số 2 y f x ax bx c a Vẽ đồ thị hàm 2 y f x ax b x c a. Bước 1. Vẽ parabol P y ax bx c Bước 2. Do khi f x f x y f x f x f x nên đồ thị hàm số y f x được vẽ như sau: Giữ nguyên phần P phía trên Ox. Lấy đối xứng phần P dưới Ox qua Ox.
Đồ thị y f x là hợp 2 phần trên. Bước 1. Vẽ parabol 2 P y ax bx c Bước 2. Do y f x là hàm chẵn nên đồ thị đối xứng nhau qua Oy và vẽ như sau: Giữ nguyên phần P bên phải Oy. Lấy đối xứng phần này qua Oy. Đồ thị y f x là hợp 2 phần trên.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  [PDF] Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Vào 10 Môn Toán 2022 - 2023