Kiến thức và bài tập trắc nghiệm đường tròn

Kiến thức và bài tập trắc nghiệm đường tròn

Tài liệu gồm 14 trang, tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm đường tròn trong chương trình môn Toán lớp 10.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. Phương trình đường tròn. Phương trình đường tròn (C) tâm I a b bán kính R là Dạng khai triển của (C) là : 2 2 x y ax by c 2 2 0 với 2 2 2 c a b R Phương trình 2 2 x y ax by c 2 2 0 với điều kiện 2 2 a b c 0 là phương trình đường tròn tâm I a b bán kính 2 2 R a b c. 2. Phương trình tiếp tuyến : Cho đường tròn (C) : Tiếp tuyến của (C) tại điểm 0 0 M x y là đường thẳng đi qua M và vuông góc với IM nên phương trình ax by c 0 là tiếp tuyến của (C).
Đường tròn (C) 2 2 2 x a y b R có hai tiếp tuyến cùng phương với Oy là x a R. Ngoài hai tiếp tuyến này các tiếp tuyến còn lại đều có dạng : y kx m.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  [PDF] Hướng Dẫn Ôn Tập Và Làm Bài Thi Vào 10 Môn Toán 2022 - 2023