Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia môn Địa lí – Ngô Thị Kim Thư

Hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia môn Địa lí – Ngô Thị Kim Thư

Tài liệu gồm 70 trang được biên soạn bởi cô giáo Ngô Thị Kim Thư (giáo viên bộ môn Địa lí trường THPT Di Linh, tỉnh Lâm Đồng), hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia môn Địa lí.

Khái quát nội dung tài liệu hướng dẫn ôn tập kì thi THPT Quốc gia môn Địa lí – Ngô Thị Kim Thư:
Phần 1. Kiến thức cơ bản.
Chủ đề 1 – Địa lí tự nhiên.
+ Vị trí địa lí và địa hình.
+ Đất nước nhiều đội núi.
+ Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biên.
+ Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.
+ Thiên nhiên phân hóa đa dạng.
+ Sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
+ Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
Chủ đề 2 – Địa lí dân cư.
+ Đặc điểm dân số và phân bố dân cư.
+ Lao động và việc làm.
+ Đô thị hóa.
Chủ đề 3 – Địa lí kinh tế.
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Nông nghiệp:
+ Đặc điểm nền nông nghiệp.
+ Ngành nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi).
+ Thủy sản và lâm nghiệp.
+ Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
Công nghiệp:
+ Cơ cấu ngành công nghiệp.
+ Ngành công nghiệp trọng điểm.
+ Tổ chức lãnh thổ công nghiệp.
Dịch vụ:
+ Giao thông vận tải và thông tin liên lạc.
+ Thương mại và du lịch.
Chủ đề 4 – Địa lí vùng kinh tế.
+ Trung du và miền núi bắc bộ (các thế mạnh).
+ Đồng bằng sông Hồng (chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành).
+ Bắc Trung Bộ (kinh tế liên hoàn nông – lâm – ngư, công nghiệp, giao thông vận tải).
+ Duyên hải Nam Trung Bộ (kinh tế biển tổng hợp, công nghiệp, giao thông vận tải).
+ Tây Nguyên (các thế mạnh).
+ Đông Nam Bộ (kinh tế chiều sâu).
+ Đông Bằng Sông Cửu Long (sử dụng và cải tạo tạo tự nhiên).
+ Phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng ở biển Đông, đảo, quần đảo.
+ Các vùng kinh tế trọng điểm.
Phần 2. Kĩ năng.
1. Xử lý số liệu.
2. Biểu đồ.
3. Nhận xét số liệu và biểu đồ.
4. Khai thác Atlat.

Đọc tiếp  Hệ thống hóa kiến thức và đề cương Địa lý 12

TẢI TÀI LIỆU PDF