Hoang mang trước yêu cầu đăng ký NV1 nếu không sẽ huỷ trúng tuyển sớm

Hiện nay, một số trường đại học (ĐH) yêu cầu thí sinh đã được công nhận đạt điều kiện trúng tuyển sớm phải đăng ký nguyện (NV) 1 lên hệ thống lọc ảo. Nếu không, thí sinh sẽ không còn trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển. Điều này khiến phụ huynh, học sinh hoang mang, lo lắng. Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.