Giáo án ôn thi Học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 10,11,12 tập 2

Giáo án ôn thi Học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 10,11,12 tập 2

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn THPT là tài liệu được sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi có sử dụng một số tài liệu trong các đợt tập huấn giáo viên chuyên giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia, đợt tập huấn giáo viên ra đề thi HSG đồng thời cũng sử dụng một số chuyên đề ôn luyện của các bạn đồng nghiệp, tài liệu trong giáo trình Lí luận văn học và một số tài liệu trên mạng.

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY

Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn THPT là tài liệu được sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn. Trong quá trình biên soạn, chúng tôi có sử dụng một số tài liệu trong các đợt tập huấn giáo viên chuyên giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia, đợt tập huấn giáo viên ra đề thi HSG đồng thời cũng sử dụng một số chuyên đề ôn luyện của các bạn đồng nghiệp, tài liệu trong giáo trình Lí luận văn học và một số tài liệu trên mạng.

Đọc tiếp  TỔNG HỢP ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN 12