Đề và lời giải chi tiết thi HSG Hóa 12 thái bình

Đề và lời giải chi tiết thi HSG Hóa 12 thái bình

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27;
S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108;
Ba=137; Au=197; Sn=119; Pb=207; Ni=59; P=31; Si=28; I=127; F=19; Li=7; Ni= 58.

TẢI PDF TẠI ĐÂY

Đọc tiếp  Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa học 12 năm 2018-2019 có đáp án – Sở GD&ĐT Hải Dương