Đề thi thử Vật lý TN THPT 2021 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

Đề thi thử Vật lý TN THPT 2021 lần 1 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương

+ Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang thực hiện dao động điện từ tự do. Gọi
U là điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện; u và i tương ứng là điện áp giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t. Hệ thức đúng là?
+ Một sóng cơ học có tần số f lan truyền trong môi trường vật chất đàn hồi với tốc độ v, khi đó bước sóng được tính theo công thức:
+ Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 1,2 m căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng ổn định với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là?
Đọc tiếp  Đề khảo sát Vật lý 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc