Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh học sở GD&ĐT Cà Mau

Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh học sở GD&ĐT Cà Mau

Dựa trên ma trận đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã biên soạn và tổ chức thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Sinh học.

+ Phép lai nào sau đây có cá thể đem lai khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản?
A. Cà chua quả đỏ × Cà chua quả vàng.
B. Đậu Hà Lan hoa đỏ × Đậu Hà Lan hạt xanh.
C. Đậu Hà Lan vỏ hạt vàng × Đậu Hà Lan vỏ hạt nhăn.
D. Cà chua hoa đỏ × Cà chua hạt vàng.
+ Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sao đây sai?
A. Trong tự nhiên, đột biến gen có vai trò cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hoá.
B. Đột biến gen xuất hiện ở các tế bào sinh dưỡng không được di truyền qua sinh sản hữu tính.
C. Tất cả các cá thể mang gen đột biến ở trạng thái đồng hợp tử hay dị hợp tử đều biểu hiện ra kiểu hình.
D. Trong tự nhiên, tần số đột biến gen rất thấp, có thể thay đổi tùy thuộc vào các tác nhân đột biến.
+ Khi nói về loài và quá trình hình thành loài, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hình thành loài mới có thể xảy ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí.
B. Quá trình hình thành loài không chịu sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Những cá thể không có khả năng di chuyển xa dễ hình thành loài bằng cách li địa lí.
D. Loài được xem đơn vị tiến hóa cơ sở của quá trình tiến hóa

Đọc tiếp  [24 Mã] Đề thi THPT quốc gia 2022 môn Sinh học

TẢI PDF ĐỀ THI