Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2020 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2020 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và bảng đáp án mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2020 sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh; kỳ thi được diễn ra vào các ngày 13 và 14 tháng 06 năm 2020 và nhận được sự quan tâm từ đông đảo học sinh và giáo viên trên toàn quốc.

+ Một loài giun tròn sống bám trong miệng của loài cá lớn, sử dụng thức ăn dư thừa còn dính vào miệng của loài cá lớn mà không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, sinh sản của loài cá lớn. Trong ruột của loài giun tròn có loài vi khuẩn sinh sống và sau khi bám lên cá lớn thì tạo nên các khe hở để 1 loài vi sinh vật khác bám lên và sinh sống nhưng không gây bệnh cho các loài tham gia. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quan hệ giữa giun với loài vi sinh vật là quan hệ hội sinh.
II. Mối quan hệ giữa tất cả các loài nói trên đều là quan hệ cộng sinh.
III. Quan hệ giữa vi sinh vật với cá lớn là quan hệ hội sinh.
IV. Nếu loài giun tròn bị tiêu diệt thì loài vi sinh vật sẽ tách ra khỏi cá lớn.
+ Ở một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có: 50% cá thể cái mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt đỏ, đuôi ngắn; 21% cá thể đực mắt trắng, đuôi dài; 4% cá thể đực mắt trắng, đuôi ngắn; 4% cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài. Biết rằng mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đời F2 có 8 loại kiểu gen.
II. Quá trình giảm phân của cơ thể cái đã xảy ra hoán vị gen với tần số 8%.
III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở F2 , xác suất thu được cá thể thuần chủng là 20%.
IV. Nếu cho cá thể cái F1 lai phân tích thì sẽ thu được Fa có các cá thể đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 4%.
+ Một cơ thể đực có kiểu gen ABD abd giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Nếu chỉ có 1 tế bào giảm phân sinh ra tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.
B. Có 5 tế bào giảm phân, trong đó cả 5 tế bào đều có hoán vị gen thì tỉ lệ giao tử có thể là 1 : 1 : 1 : 1.
C. Có 4 tế bào giảm phân, trong đó có 2 tế bào có hoán vị gen thì tỉ lệ giao tử là 2 : 2 : 1 : 1.
D. Có 3 tế bào giảm phân, trong đó có 1 tế bào có hoán vị gen thì tỉ lệ giao tử là 5 : 5 : 1 : 1.

Đọc tiếp  Đề KSCL Sinh học 12 lần 3 năm 2020 – 2021 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh

TẢI PDF ĐỀ THI