Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2020 liên trường THPT – Nghệ An

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2020 liên trường THPT – Nghệ An

Tuần qua, một số trường THPT thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã cùng nhau tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm học 2019 – 2020, kỳ thi này nhận được nhiều sự quan tâm từ học sinh và giáo viên trên toàn quốc.

+ Trình tự diễn ra các giai đoạn tiến hóa của sự sống trên Trái Đất là
A. tiến hóa hóa học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học.
B. tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa sinh học → tiến hóa hóa học.
C. tiến hóa hóa học → tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học.
D. tiến hóa sinh học → tiến hóa tiền sinh học → tiến hóa hóa học.
+ Khi nói về di truyền ở cấp độ phân tử, phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong dịch mã, các loại ARN đều trực tiếp làm khuôn để tổng hợp chuỗi pôlipeptit.
B. Ở sinh vật nhân thực, ADN trong nhân có dạng thẳng, ADN ngoài nhân có dạng vòng.
C. Quá trình nhân đôi ADN và phiên mã đều thực hiện theo nguyên tắc bổ sung.
D. Trong phiên mã U của môi trường liên kết với A ở mạch mã gốc của gen.
+ Khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.
B. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
C. Chọn lọc tự nhiên làm phát sinh biến dị di truyền cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho tiến hóa.
D. Di – nhập gen không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

TẢI PDF ĐỀ THI