ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA NĂM 2021 LẦN 1 THPT NGUYỄN TRUNG THIÊN

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA NĂM 2021

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Địa Lý 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia 2021 môn Địa Lý (có đáp án), Tải đề thi thử môn Địa Lý 2021, Bộ đề thi Địa Lý 2020, Bộ đề Địa Lý 2021, DE thi THPT Quốc gia 2021 môn Địa Lý file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Địa Lý 2021 có đáp án, Tại de thi thử môn Địa Lý, De thi Địa Lý THPT Quốc gia 2021 file word

tai lieu monster de thi thu mon dia ly thptqg 2022 nguyen trung thien

Chi tiết đề thi như sau:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa 2021 lần 1 THPT Nguyễn Trung Thiên ảnh 1
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa 2021 lần 1 THPT Nguyễn Trung Thiên ảnh 2
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa 2021 lần 1 THPT Nguyễn Trung Thiên ảnh 3
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa 2021 lần 1 THPT Nguyễn Trung Thiên ảnh 4

-HẾT-

Trên đây là một trong những tài liệu của bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa có đáp án giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Hãy thử sức với một mã đề thi trong 50 phút rồi đối chiếu với đáp án chính thức dưới đây:

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA NĂM 2021

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 C 21 B 31 B
2 B 12 C 22 D 32 C
3 B 13 D 23 D 33 C
4 C 14 C 24 C 34 B
5 B 15 C 25 A 35 D
6 C 16 B 26 D 36 B
7 B 17 D 27 D 37 C
8 B 18 B 28 A 38 A
9 A 19 D 29 A 39 D
10 D 20 C 30 D 40 B

Chúc các em ôn luyện kỹ với bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa năm 2021 để chuẩn bị cho kì thi sắp tới thật tốt!

Đọc tiếp  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2021 MÔN ĐỊA LẦN 2 QUẢNG XƯƠNG 1

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Địa Lý 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia 2021 môn Địa Lý (có đáp án), Tải đề thi thử môn Địa Lý 2021, Bộ đề thi Địa Lý 2020, Bộ đề Địa Lý 2021, DE thi THPT Quốc gia 2021 môn Địa Lý file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Địa Lý 2021 có đáp án, Tại de thi thử môn Địa Lý, De thi Địa Lý THPT Quốc gia 2021 file word