Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học liên trường THPT – Nghệ An

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học liên trường THPT – Nghệ An

+ Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,4 Aa : 0,6 aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là.
+ Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô hàng năm là ví dụ về sự biến động số lượng cá thể của quần thể.
+ Ở người, alen A nằm trên nhiễm sắc thể X quy định máu đông bình thường là trội hoàn toàn so vớialen a quy định bệnh máu khó đông. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, con trai của cặp bố mẹ nào sau đây luôn bị bệnh máu khó đông?
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh