Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học lần 2 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học lần 2 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

+ Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen A, a. Biết tần số alen A là 0,8. Theo lí thuyết, tần số kiểu gen aa của quần thể này là bao nhiêu?
+ Trong một quần thể, nếu không có hiện tượng xuất cư và nhập cư thì trường hợp nào sau đây làm tăng kích thước của quần thể?
+ Một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a và B, b nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Thể một được phát sinh từ loài này có thể có kiểu gen nào sau đây?

TẢI PDF ĐỀ THI

Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường Nguyễn Trung Thiên – Hà Tĩnh