Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn GDCD liên trường THPT – Nghệ An

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 môn GDCD liên trường THPT – Nghệ An

+ Trên cơ sở Luật Giáo dục, học sinh thực hiện quyền học tập phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Trong trường hợp này, pháp luật đã thể hiện vai trò là.
+ Sau cuộc họp trao đổi, thảo luận nhân dân xã P đã biểu quyết thống nhất về xây dựng hương ước của xã. Trong trường hợp này, nhân dân xã P đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
+ Vợ, chồng có quyền ngang nhau đối với tài sản chung. Vậy tài sản nào dưới đây không phải là tài sản chung?
Đọc tiếp  #1 Công bố Ma trận đề thi thpt quốc gia 2022 tất cả các môn