Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Vật lý trường Trần Phú – Hà Tĩnh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Vật lý trường Trần Phú – Hà Tĩnh

+ Một chất điểm dao động có phương trình tính bằng cm, t tính bằng s. Chất điểm này dao động với tần số góc là
A. 20 rad/s. B. 10 rad/s. C. 5 rad/s. D. 15 rad/s.
+ Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với:
A. mức cường độ âm. B. tần số âm.
C. biên độ sóng âm. D. cường độ âm.
+ Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là?
Đọc tiếp  Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Vật lí lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk