Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Vật lý trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Vật lý trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

+ Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào trong nước thì đại lượng không đổi là:
A. tốc độ truyền sóng. B. bước sóng.
C. biên độ sóng. D. tần số sóng.
+ Một dây dẫn thẳng dài đặt trong chân không có dòng điện với cường độ I chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn r được tính bởi công thức?
+ Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T, lực đàn hồi lớn nhất là 9 N, lực đàn hồi ở vị trí cân bằng là 3 N. Con lắc đi từ vị trí lực đàn hồi lớn nhất đến vị trí lực đàn hồi nhỏ nhất trong khoảng thời gian là?
Đọc tiếp  Đề khảo sát Vật lý 12 lần 1 năm 2020 – 2021 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc