Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Tiếng Anh trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Tiếng Anh trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Tiếng Anh trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh vừa được tailieumonster.com cập nhật mới nhất. Các em học sinh hãy tham khảo và tải đề thi theo thông tin bên dưới nhé. Chúng tôi hi vọng với đề thi này sẽ giúp các em củng cố kiến thức của mình cho những kì thi sắp tới.

tai lieu monster de thi thu mon dia ly thptqg 2022 chuyen ha tinh

Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word

+ The passage is mainly about the_____________.
A. research into sound reproduction. B. development of sound with movies.
C. disadvantages of synchronized sound. D. history of silent movies.
+ Which of the following is not mentioned as a producer of sound to accompany movies?
A: a Jazz Singer B. a single pianist C. a gramophone D. a small band.
+ She probably buys this house next week.
A. She may buy this house next week B. She must buy this house nexk week
C. She should buy next house next week. D. She doesn’t have to buy this house next week.
Bộ đề thi thử THPTQG Môn Tiếng Anh 2022 file word hay, de thi thử thpt quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 (có đáp án), Tải đề thi thử Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề thi Môn Tiếng Anh 2022, Bộ đề Môn Tiếng Anh 2022, DE thi THPT Quốc gia Môn Tiếng Anh 2022 file word, Các đề ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Môn Tiếng Anh 2022 có đáp án, Tại de thi thử Môn Tiếng Anh 2022, De thi Môn Tiếng Anh 2022 THPT Quốc gia file word
Đọc tiếp  Đề khảo sát chất lượng Tiếng Anh 12 năm 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Đức Cảnh – Thái Bình