Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường Trần Phú – Hà Tĩnh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường Trần Phú – Hà Tĩnh

+ Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây ?
A. Thực quản. B. Dạ dày. C. Ruột non. D. Ruột già.
+ Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào là thường biến?
A. Trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng. C. Trẻ em sinh ra bị hội chứng Đao.
B. Bố mẹ bình thường nhưng sinh con bị bệnh bạch tạng. D. Tắc kè đổi màu theo nền môi trường.
+ Ví dụ nào sau đây là thể hiện cơ quan tương đồng?
A. Đuôi cá mập và đuôi cá voi. B. Vòi voi và vòi bạch tuộc.
C. Ngà voi và sừng tê giác. D. Cánh dơi và tay người.

Đọc tiếp  Đáp án và lời giải chi tiết đề tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 môn Sinh học