Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Sinh học trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

+ Ở sinh vật nhân sơ axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là:
A. pheninalanin B. metiônin C. foocmin mêtiônin D. glutamin.
+ Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NSTở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính?
A. 11nm. B. 30nm. C. 300nm. D. 700nm.
+ Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2022 lần 1 môn Sinh học trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh