Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Hóa học trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 môn Hóa học trường Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh

+ Chất tạo kết tủa trắng với nước brom là:
A. alanin. B. etylamin. C. metylamin. D. anilin.
+ Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C7H13O4N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối đinatri glutamat và ancol. Số công thức cấu tạo của X là?
+ Este X hai chức, mạch hở, phân tử chỉ chứa nhóm chức este, có công thức phân tử C6H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau(theo đúng tỉ lệ mol):
Đọc tiếp  Đề thi thử Đại học năm 2020 môn Hóa học lần 1 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp