Đề thi thử TNTHPT 2021 lần 2 môn Sinh học trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi thử TNTHPT 2021 lần 2 môn Sinh học trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

+ Cho biết alen trội là trội hoàn toàn so với alen lặn. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỷ lệ kiểu hình 1:1?
+ Độ đóng mở của khí khổng chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố nào?
+ Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho kiểu hoa đỏ ở đời con chiếm 75%?

Đọc tiếp  Đề thi thử TN THPT 2021 môn Sinh học trường THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi