Đề thi thử TNTHPT 2021 lần 2 môn GDCD trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

Đề thi thử TNTHPT 2021 lần 2 môn GDCD trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

+ Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào dưới đây?
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ từ các cơ sở về tăng cường cho Ủy ban nhân dân các huyện miền núi. Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã.
+ Hình thức chịu trách nhiệm kỷ luật nào không đúng đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật?
Đọc tiếp  Đề thi thử Đại học năm 2020 môn GDCD lần 1 trường chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp